Site Loader
Get a Quote
İstanbul - Türkiye
Hasar değer kaybı

Karayolu trafik kazaları – yaralanma ile ölümün önde gelen nedeni ve tüm dünyada ölümlerin önde gelen nedeni – şimdi dünya çapındaki kötü sağlık yükünün şaşırtıcı derecede önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Her yıl trafik kazalarında yaklaşık 1.2 milyon insan öldürüldü ve 50 milyonu yaraladı, gelişmekte olan ülkelerdeki hastanelerde ortopedik yatakların yüzde 30’u ile yüzde 70’ini işgal etti. 1 Eğer mevcut eğilimler devam ederse, trafik kazalarının 2020 yılına kadar küresel hastalık yüküne ve yaralanmasına üçüncü lider katkı yapacağı tahmin edilmektedir. 2

Gelişmekte olan ülkeler, yükün büyük bir bölümünü taşımakta, yıllık ölümlerin yüzde 85’ini ve trafik kazaları nedeniyle kaybedilen engelli yaşam sürelerinin (DALY) yüzde 90’ını oluşturmaktadır. 3 Karayolu trafiği yaralanmaları esas olarak erkekleri (ölümlerin yüzde 73’ü) ve 15 ile 44 yaşları arasındakileri etkilediğinden, bu yük aile tarafından kazanılanların kaybına bağlı olarak büyük ekonomik sıkıntılar yaratmaktadır (bkz. Şekil 1).

Karayolu trafik kazaları öngörülebilir ve önlenebilir, ancak iyi bir veri, yol güvenliği müdahalelerinin ve teknolojinin, etkili oldukları kanıtlanmış gelişmiş ülkelerden başarılı bir şekilde aktarılabileceğini anlamak açısından önemlidir. Karayolu trafik kazalarının sonuçlarının farkındalığı, politika yapıcılar ve genel halk arasında gecikmektedir. İhtiyaç duyulan şey, gelişmekte olan ülkelerde kapsamlı yol güvenliği programlarının ulusal planlamaya dahil edilmesidir.

SORUNUN PROFİLİ
Gelişmiş ülkelerde, karayolu trafik ölüm oranlarının, emniyet kemeri güvenlik yasaları, hız limitleri uygulanması, sürüş ile alkol tüketimi karıştırma tehlikelerine uyarıları ve daha güvenli tasarım ve yolların ve araçların kullanımı gibi başarılı müdahalelerin 1960’lardan beri azaldı. Örneğin, trafik ölümlerin 1975 ila 1988 ABD’de ve Kanada’da 63 oranında 27 oranında gerilemiştir Ama trafik ölümlerin örneğin Malezya’da yüzde 44 ve Çin’de 243 oranında dönem-aynı döneminde gelişmekte olan ülkelerde artan . 4

Dünyadaki tüm karayolu trafik ölümlerinin yarısından fazlası, 15 ila 44 yaş arası insanlar arasında en verimli kazanç yıllarında gerçekleşmektedir. Ayrıca, bu yaş grubundaki engellilik yükü, trafik kazaları nedeniyle kaybedilen tüm DALY’lerin yüzde 60’ını oluşturmaktadır. 5 Bu kayıpların maliyetleri ve sonuçları önemlidir. Karayolu trafik ölümüne üye olan tüm yoksul ailelerin dörtte üçü yaşam standartlarında bir düşüş olduğunu bildirirken, yüzde 61’i kayıplarını takip eden masrafları karşılamak için borç para almaları gerektiğini bildirmiştir. 6 Dünya Bankası, karayolu trafiği yaralanmalarının gelişmekte olan ülkelerin gayri safi milli hasılasının (GSMH) yüzde 1 ila yüzde 2’sine veya dünya çapında gelişmekte olan ülkeler tarafından alınan toplam kalkınma yardımının iki katına mal olduğunu tahmin etmektedir. 7

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, sürücüde bozulma gelişmekte olan ülkelerdeki trafik kazalarının önemli bir bileşenidir. Aşırı hızlarda sürmek, uykunun ya da uyuşturucuların etkisi altındayken, uykulu ya da yorgunken, görünürlük tehlikeye girdiğinde ya da tüm araç içinde bulunanlar için koruyucu donanım olmadan, çarpışmalarda, ölümlerde ve ciddi yaralanmalarda önemli etkenlerdendir.

Genel olarak, yayalar, bisikletçiler, motorlu bisiklet sürücüleri, en hassas yol kullanıcılarının yanı sıra fakir ülkelerdeki en ağır yol kullanıcılarıdır. Toplu taşıma, bisiklet, moped ve motosiklet kullanan veya alış veriş yapan kişilerin çoğu, daha az ayrıcalıktan gelenlerin maruz kaldığı yüksek riski aydınlatıyor. 8 Asya’da, örneğin, motorlu iki ve üç tekerlekli (motorlu rickshaws gibi) motorlu taşıt sayısında beklenen artışı telafi edecektir. 9 Şekil 2, gelişmekte olan ülkelerde bu gruplar arasında ölümlerin yüksek oranda görülmektedir. 10

Şekil 2
Tüm Ölümler, Seçilmiş Ülkelerin Yüzdesi Olarak Çeşitli Ulaşım Modunda Öldürülen Yol Kullanıcılarının Oranı

ülke
Yayalar
bisikletliler
Motorlu araçlar
Diğerleri
İki tekerlekli
Dört tekerlekli
Tayland
47
6
36

12

Malezya
15
6
57
19
3
Amerika Birleşik Devletleri
13
2
5
79
1

  • Not: Yukarıdaki veriler için tarihler, şehre ve ülkeye göre değişir: Tayland, 1987; Malezya, 1994; ve Amerika Birleşik Devletleri, 1995.
    Kaynak: Dinish Mohan, “Hint Şehirlerinde Trafik Güvenliği ve Sağlığı” , Ulaştırma ve Altyapı Dergisi . 9 (2002).

ÖNLEME MÜDAHALELERİ
Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), karayolu trafiği sisteminin tüm seviyelerinde yer almayı vurgulayan karayolu trafiği güvenliği için “sistem yaklaşımı” nı savunmaktadır – yol sağlayıcıları ve uygulayıcılar (araç üreticileri, karayolu trafik planlayıcıları, yol güvenliği mühendisleri, yol kullanıcıları için polis, eğitimciler, sağlık çalışanları ve sigortacılar). Önleme müdahaleleri birkaç geniş kategoriye ayrılmaktadır:

Arazi kullanımı ile risk maruziyetinin yönetilmesi. Gelişmekte olan ülkelerde, potansiyel yol trafiği yaralanmasına maruz kalmak, hızlı motorizasyon, kötü yol koşulları, hızlı nüfus artışı, otomobillerde güvenlik özelliklerinin eksikliği, kalabalık yollar, kötü yol bakımı ve polis icra edilmemesi nedeniyle büyük ölçüde artmıştır. Örneğin, Vietnam’da motosiklet sayısı 2001’de yüzde 29 oranında artmış, trafik kazalarının sayısında ise yüzde 37’lik bir artış görülmüştür. 11

Etkili arazi kullanım modellerinin teşvik edilmesi ve hassas yol kullanıcıları için daha kısa, daha güvenli yollar sağlanması, maruz kalmalarını azaltabilir. Brezilya, Meksika ve Uganda’daki çalışmalar, yaya köprüsüne çıkmak için yaya köprüsüne çıkmaktan daha tehlikeli bir yoldan geçmeyi tercih ediyor. Bu tercihler yaralanma riskine maruz kalmasına rağmen. 12

Toplu taşıma sistemlerinin iyileştirilmesi de pozlamayı azaltabilir. Arabalardaki insanlar, bir yol kazasında 8 ila 20 kat daha az yürüyüş yapanlar, bisikletliler veya motorlu iki tekerlekli kullanıcılardan daha az olasıdır. 13

Güvenlik için yolları planlama ve tasarlama . Hemen hemen tüm ülkelerde, karayolu ağları, motorlu taşıt kullanıcısı perspektifinden tasarlanmıştır. Ancak, gelişmekte olan ülkeler, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerde güvenlikli yol tasarımından ders alabilirler. Bu yollar, işlevlerine (yüksek hız, kırsal, yüksek hız ve kırsal arasındaki geçiş ve yerleşim) uygun olarak inşa edilir ve güvenliğin hesabını oluşturur. yayalar ve bisikletliler. Danimarka’da yapılan çalışmalar, kentsel yolların yanı sıra ayrılmış bisiklet şeritlerinin, bisikletliler arasındaki ölümlerin yüzde 35 oranında azaldığını gösterdi. 14

Görünür, gürültüye dayanıklı ve akıllı araçlar sağlamak. Daha emniyetli olan motorlu taşıtların tasarlanması, otomobil güvenliği yönetmeliklerinin gelişmiş ülkelere göre daha gevşek olduğu gelişmekte olan ülkelerde önemli bir müdahaledir. Bir çalışma, gelişmekte olan ülkelerde, otobüslerin ve kamyonların kazaların çok daha büyük bir bölümünde yer aldığını, ancak ilgili güvenlik standartlarının eksik olduğunu göstermiştir. 15

Araç görünürlüğünü geliştirmek de önemlidir. Tayland’da hastane kayıtları, karayolu trafik kazalarının yüzde 75 ila 80’inin, daha büyük araç operatörlerine kolayca görülemeyen, motorlu iki tekerlekli araç kullanıcılarının arasında olduğunu gösterdi. Sürücülerin diğer durumlarda (gece ya da sis gibi) görünürlüğünün iyileştirilmesi yaralanma riskini azaltabilir. Gündüz farları ve yüksek monte stop lambaları, bu durumlarda reflektörler ve renkli kıyafetler gibi gelişmiş çökmelere sahiptir.

Yeni teknolojiler yol güvenliği için başka yollar yarattı. Bu gelişmeler, aracın yol için hız sınırını belirlediği akıllı hız adaptasyonunu; sürücülerin nefesinde alkol algılayan ve motorlarını çalıştırmasını engelleyen alkol ateşleme kilitleme sistemleri; bireysel sürücü profili değerlendirmelerini ve bireysel araç operatörünün gerçek sürüş performansını birbirine bağlayan elektronik sürücü iyileştirme monitörleri.

Yol ve güvenlik kurallarını belirleme, uygunluğu sağlama ve ulaştırma politikasını geliştirme. Hız ve kan alkolü konsantrasyon sınırlarının belirlenmesi ve uygulanmasının, belki de gelişmiş ülkelerdeki yaralanmaların azalmasına katkıda bulunan en başarılı müdahaleler olduğu kanıtlanmıştır. Teknoloji Enstitüsünde Ulaştırma Araştırmaları ve Yaralanma Önleme Programı ile biyomekanik ve ulaşım güvenliği koordinatörü olan Dinesh Mohan’a göre araçlardaki hız sınırlama cihazları, motor gücü kısıtlamaları ve trafik dışı sakinleştirici önlemler gelişmekte olan ülkelerdeki en büyük sözü tutuyor. Yeni Dehli, Hindistan. 16

Kan alkolü limitlerini uygulamak, yol güvenliğini iyileştirmek için başka bir fırsattır. Gelişmiş ülkelerde yaygın olarak görülen sürüşün, karayolu trafik kazaları ve yaralanmalarına önemli bir katkı sağladığı anlaşılsa da, bu ülkelerde sorunun niteliği ve kapsamı hakkında çok az şey bilinmektedir. Araştırmalardan biri, gelişmekte olan ülkelerde ölümcül yaralanan sürücülerin yüzde 33’ünde kan alkolünün yüzde 69’una ulaştığını ortaya koymuştur. 17

Kan alkol toleransları ülkelere göre farklılık gösterdiğinden, karşılaştırma çalışmaları zordur ve bugüne kadar hiçbir araştırma, gelişmekte olan ülkelerde kazalarda azalmaların olabileceği tolerans düzeyini karşılaştırmaya yönelik hiçbir kanıt sunmamıştır. Johns Hopkins Üniversitesi Nüfus ve Aile Sağlığı Bilimleri Bölümü’nde bir yaralanma önleme uzmanı ve doçent olan David Bishai, benzin ve alkolün vergilendirilmesinin, gelişmekte olan ülkelerde daha az sürüş ve daha az sarhoş edici sürüşe neden olarak trafik ölümlerini azaltabileceğini öne sürüyor. Ancak, diğer önlemlerin alınması ve yerel ortamın ihtiyaçlarına uygun olması gerektiği konusunda uyardı.

Son olarak, zorunlu emniyet kemeri kullanım yasaları gelişmiş ülkelerde trafik kazalarını% 40 ila% 50 oranında azaltmasına rağmen, bu tür yasaların yerel duruma göre uyarlanması gerekmektedir: Gelişmekte olan ülkelerde, araç yolcuları trafiğin yüzde 10’undan yüzde 20’den azını oluşturmaktadır. ölümlerin. 18 Bu ülkelerin ayrıca kask güvenliğini geliştirmeleri ve iki ya da üç tekerlekli araç operatörleri arasında kullanmaları ve bu araçlar için uygun yolcu sayısını kullanmaları gerekmektedir.

HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ZORLUKLAR
Gelişmekte olan ülke ortamlarında gelişmiş ülkelerden (Danimarka ve Hollanda’daki yol güvenliği tasarım öğeleri gibi) bazı müdahaleler uygulanabilmesine rağmen, analistler, müdahaleler genellikle duruma özgü olduğu için dikkatli davranmaya çağırıyorlar. Müdahaleler, iki tekerlekli araçlar, insan gücüyle çalışan araçlar, yük taşıyan yayalar ve yerel olarak tasarlanmış araçlar tarafından yönetilen gelişmekte olan ülke yol kullanımının özel karışımına uygulanmalıdır. Buna ek olarak, gelişmekte olan ülkelerde (özellikle kentsel alanlarda) trafik paternleri, yüksek yoğunluklu yaşam ve karma arazi kullanımı, ciddi kaynak kısıtlamaları ve gecekondu bölgelerinin bolluğu nedeniyle daha karmaşıktır. 19

Post Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

| TIKLA ARA | 0532 685 9701 |